Teetatervendus

Teetatervendamine on üks erakordne ravimise meetod, mille kaudu on võimalik minna tervise- ja hingeprobleemide tuumani. See on üks võimsamatest energiaga tervendamise viisidest. Teetatervendamine on meditatiivne protsess, mis toob füüsilise, psühholoogilise ja vaimse tervenemise. Teetatervendamisel pole religioosset kuuluvust, kuid on möödapääsmatu ühe tingimuse täitmine- on vaja uskuda Kõige Olemasoleva Loovasse Jõudu. Teetatehnika mõju on olemas vaatamata soole, eale, rassile, nahavärvile või usutunnistusele. Terviseprobleemide põhjuseks on allasurutud emotsioonid.
Armastuse energia koosneb: Tänulikkusest ja Kaastundlikkusest. Nendega ja nendes tegutseme.

Teraapia käigus tehakse kindlaks saboteeriv uskumus või negatiivne tunne, mis meid ei toeta, ja asendatakse uue edasiviiva ja arengut toetavas sõnastuses uskumusega. Juba ainuüksi sellest võivad tekkida inimese elus nii sisemised kui välised muutused. Lisaks uskumuste ja tunnetega tegelemisele on võimalik muuta hirmudest tulenevaid elumustreid. Teetatervendamine on meditatsiooniprotsess, mis loob teetaajulaineid kasutades füüsilist, psühholoogilist ja vaimset tervenemist. See on uskumuste ja tunnetega tegelemine. Uskumus on mõte või kogemus, mida peame tõsiasjaks või tegelikkuseks. Uskumused määravad meie elukvaliteedi, kuid alateadlikud uskumused paiknevad nii sügaval, et me pole neist isegi teadlikud. Alateadlik programm määrab, kuidas me näeme ümbritsevat maailma ja kaasinimesi. Teie elu peegeldab täielikult alateadlikke uskumusi teie enda ja elu kohta. Te puhastate oma meeles ruumi, mis on raisatud negatiivsete emotsioonide, nagu viha, kättemaks, kadedus, kibestumine, kinni hoidmisele. Nii saate võimaluse kasutada rohkem energiat kiiremaks tervendamiseks.  

        Uskumused elavad iga inimese sees. Need on elu jooksul kinnistunud, enamasti alateadlikud uskumused, mis on inimesega kaasas käinud lapsepõlvest peale. Uskumusi mõjutavad mitmed tegurid. Näiteks see, milline oli meie lapsepõlv. Kas me tundsime hüljatust? Kas me tundsime agressiooni, kuritarvitamist?

Kõiki uskumusi me sageli ei teagi, kuid nad elavad meie eest meie elu, sest nad on nii tugevasti meie sees. Aga kui me neid ei märka, siis me ei oskagi neid muuta. Ja samas on neid ise muuta raske. Me võime neid ära ajada, me võime neid ignoreerida, alla suruda, aga nad ei kao. Teetatervendus aitab uskumusi inimese seest "välja kaevata" ja siis neid ka muuta.    

 Ego seisab koos alateadlikest uskumustest, need ei lase täita teie tõelisi soove, teostada end kui isiksus.
Ego on mälestuste kogum, mis aastatega muutub teie jaoks aina tähtsamaks ja lõpuks täidab kogu te isikupära.
Ego ei saa juhtida meie elu, ta ei ole võimeline mõistma sinu tõelisi vajadusi, sest ta toetub ainult mälestustele. Ego on kõigest inimmõistuse looming.
Haiguste põhjus- liiga tugev on meie ego, liiga suur on ta võim.